Organisatie

Elke SamenLoop wordt volledig georganiseerd door lokale vrijwilligers, soms in samenwerking met ambassadeurs. We stellen ze aan je voor.

Iris Melis

Voorzitster

Door mijn werk als haarwerkspecialist, ervaar ik dagelijks hoe deze ziekte mensen raakt. Door me er meer in te verdiepen wat een chemokuur en de ziekte kanker met mensen doet en deed kwam ik een filmpje tegen over de Samenloop voor Hoop. Ik was meteen geraakt en dacht “ Wat zou het bijzonder zijn om dat hier in Zevenaar te organiseren”, op dat moment had ik daar weinig tijd voor en dacht dat komt wel een keer nu even niet….., echter op een later tijdstip bekeek ik het filmpje nog eens en heb direct daarna contact gezocht met De KWF Kankerbestrijding. Mensen vragen mij soms waarom ik dit initiatief heb genomen, waarop mijn enige antwoordt dan is: “Ik kan het je niet eens uitleggen waarom, het is een gevoel.” Ik vind het belangrijk om de KWF Kankerbestrijding te ondersteunen, omdat er heel veel geld nodig is voor onderzoek. Ik ben bijzonder trots op de mensen in mijn team en alle mensen die zich voor dit evenement inzetten en samen gaan we er een bijzonder evenement van maken. Ik hoop u graag te zien bij de Samenloop voor Hoop De liemers-Zevenaar in 2018 !!!!

Hartelijke groet,

Iris Melis

Edwin den Heijer

Vice-Voorzitter

Als ik aan kanker denk, dan denk ik gelijk aan de mensen uit mijn directe en indirecte omgeving. Uit ervaring weet ik dat de aandacht voor de mens en zijn of haar omgeving erg belangrijk is. Toen Iris mij voor de eerste editie van de SamenLoop voor Hoop vroeg om me aan te sluiten, hoefde ik daar niet over na te denken. Natuurlijk ben ik er ook deze keer weer bij. Met een mooi team mensen en de vele deelnemers en vrijwilligers maken wij er weer een onvergetelijke 24 uur van. Deze keer gaan we voor net zo een mooi evenement, met nog meer teams als de afgelopen keer.

Warme groet,

Edwin den Heijer

Arend Timmermans

Penningmeester

Ik vind, al van jongs af aan, dat iedereen (als hij of zij daartoe in de gelegenheid is) als vrijwilliger een bijdrage dient te leveren aan de maatschappij. Of dit nu voor een voetbalvereniging is, voor een politieke partij of een goed doel, is mij om het even.

Ik ben in aanraking gekomen met SLvH, vanwege mijn betrokkenheid bij het Braamhuis. Ik vind het daarbij een voorrecht dat ik deel mag uitmaken van een uitermate inspirerende groep mensen. We gaan er gewoon voor zorgen dat er in de Liemers een fantastische samenloop komt.

Hartelijke groet,

Arend

Nan Hoesté

Team Amusement

Ik ben gevraagd mee te doen aan de Samenloop voor Hoop. Hierbij heb ik het onderdeel amusement op me genomen.


Deze samenloop betekent voor mij twee vliegen in een klap.
De ziekte kanker is, volgens mij, volksziekte nummer 1. Het onderzoek naar de oorzaak heeft dan ook een hoge prioriteit.


Daarnaast is mijn drijfveer om kunstzinnige talenten binnen de Liemers een podium te geven. En zeker voor zo'n gerechtvaardigd doel, waar het KWF-fonds  zich sterk voor maakt.

Hartelijke groet,

Nan Hoesté

Marcel Lap

Team logistiek en calamiteiten

Mijn naam is Marcel Lap en ik ben ruim 20 jaar betrokken bij de organisatie van de Avondvierdaagse in Zevenaar. Daarnaast ben ik af en toe verkeersregelaar bij andere evenementen. Hoe kom ik nu bij de SamenLoop voor Hoop. Zoals dat tegenwoordig gaat weet iemand in je netwerk je te interesseren. Tijdens een onschuldig gesprek is gevraagd door Iris Melis hoe zij het beste de organisatie van het evenement kan oppakken en hoe, bijvoorbeeld, de afstemming met de gemeente gaat. Voeg daar een enthousiaste uitleg over het evenement SamenLoop voor Hoop aan toe én dat het een goed doel kent om (heel veel) geld op te halen voor het onderzoek naar kanker; dan ga je er voor!

In mijn directe omgeving komt deze verschrikkelijke ziekte ook voor. Bij wie niet? Het is dan juist mooi om samen met vele vrijwilligers iets moois te organiseren en het doel goed te steunen.

Ik roep de Liemers op om met veel teams deel te nemen. Samen met lokale artiesten moet het een mooi evenement worden, waar wij met z’n allen trots op mogen terugkijken. De bedrijven, sponsors, de teams en veel bezoekers zijn belangrijk voor de opbrengst. Ik hoop dat wij op 8 en 9 september 2018 een mooi resultaat gepresenteerd krijgen. Een resultaat waar wij nu nog niet van durven te dromen.

Als geboren en getogen Zevenaarder heb ik er “Zin in” en samen met iedereen in de Liemers ga ik voor “helemaal goed!”

Hartelijke groet,

Marcel Lap

Paula van Remmen

Ambassadeur

Tijdens de eerste editie van de Samenloop voor Hoop wisten we net dat mijn moeder niet lang meer zou leven. Deze vreselijke ziekte had haar in haar greep. Ondanks dat heeft ze de regie op haar leven kunnen behouden en kijken we terug op een bijzondere laatste periode samen. Wat kanker met een mens kan doen, wens je niemand. Dat is de belangrijkste drijfveer om mijn bijdrage te leveren aan dit bijzondere evenement waar de survivors in het middelpunt staan. Maar ook een mooi moment om terug te denken aan de mensen die ons dierbaar zijn en de strijd hebben verloren. 

Vanuit mijn expertise als communicatieregisseur draag ik bij aan goede en sfeervolle berichten om zoveel mogelijk mensen te laten deelnemen aan SamenLoop voor Hoop 2018.

Yvette Vermeulen

Ambassadeur

Graag wil ik me even voorstellen, mijn naam is Yvette Vermeulen en ik heb me als vrijwilliger aangemeld bij de Samen Loop voor Hoop, omdat ik graag iets terug wil doen voor de medemens. Ik vind dit een bijzonder mooi initiatief, want wie heeft er nu niet iemand verloren aan de slopende ziekte kanker? Zo ook ik. Kanker is als een tikkende bom in je lijf en vaak heb je het niet eens in de gaten, voordat het te laat is. De pijn is vaak ondragelijk, mensen lijden te veel en het is bijna mens onterend. Daarom vind ik het belangrijk dat er geld komt voor onderzoeken, zodat we de pijn en het lijden kunnen bestrijden. Daar zet ik me graag voor in.

Noëlle van Wolven

Ambassadeur

De diagnose kanker heeft een enorme impact op degene die het treft en zijn of haar omgeving. Helaas krijgt 1 op de 3 mensen te maken met deze vreselijke ziekte.

De afgelopen jaren heb ik als oefentherapeut gezien hoe de behandeling en begeleiding steeds specifieker is geworden en daardoor ook is verbeterd. Langzaamaan stijgt het overlevingspercentage. Maar het kan en moet nog beter. Ik heb de overtuiging dat we met het ophalen van voldoende geld voor onderzoek, hier een chronische aandoening van kunnen maken en zelfs op termijn kanker kunnen genezen.

In 2016 heb ik voor het eerst meegeholpen een SamenLoop te organiseren. Wat een bijzondere ervaring! De woorden die een SamenLoop omschrijven: Saamhorigheid, verbondenheid, dankbaarheid, bezinning, sfeervol en gezelligheid.

 Kortom: gun jezelf een SamenLoop, als bezoeker, wandelaar binnen een team, vrijwilliger of sponsor. En hoe mooi is het dan dat je daar ook nog andere mensen mee helpt?

Alma Blokhuis

Ambassadeur

Mijn naam is Alma Blokhuis. Tijdens de vorige editie van de SamenLoopvoorHoop heb ik een klein beetje mogen helpen met de organisatie (werven van teams en kinderloop), tevens was ik teamlid en mocht ik ook met het eregastenprogramma mee doen! Dit jaar organiseer ik samen met vier super vrouwen de Kinderloop! Waarom ik de organisatie van de kinderloop graag op mij neem? Ik denk dat je dat wel zult begrijpen… Als je zelf geconfronteerd wordt met kanker en je daar goed uit komt dan wil je graag iets bijdragen. Als is het maar een klein steentje. Kinderen even laten stilstaan bij kanker, dat gezondheid niet iets vanzelfsprekends is. Maar vooral hoop ik dat, met het geld dat wij hopen op te halen, er meer en meer survivors zullen komen zoals ik! Dus gaan we proberen zoveel mogelijk kinderen naar het Horsterpark te krijgen op zondag 9 september!

Gerard Hooyman

Ambassadeur

Hallo. Mijn naam is Gerard Hooyman.

Ik draag Samenloop voor Hoop de Liemers een warm hart toe omdat ik het een mooi evenement vind met een bijzondere warme gedachte en een zeer belangrijk doel.

Tijdens de Samenloop voor Hoop de Liemers in 2016 hebben we met een team van ruim 30 mensen deelgenomen. Door de ervaring van deze eerste Samenloop en een toenemende noodzaak om geld te verzamelen voor onderzoek tegen kanker heb ik me beschikbaar gesteld als vrijwilliger.

Mijn taak is om samen met de commissieleden sponsors/ financiële bijdragen te werven. Dat willen we graag doen door ondernemers en niet ondernemers in de Liemers te betrekken bij dit prachtige evenement.

U kunt vriend of sponsor worden van de Samenloop.
Door een bijdrage in Geld of Natura.
Op onze site https://www.samenloopvoorhoop.nl/de-liemers vindt u ons aanbod. Wandelen mag natuurlijk ook.

Sponsoren zijn er nooit genoeg en iedereen kan ons helpen.
Mail naar: deliemers@samenloopvoorhoop.nl. en we nemen contact met u op.

Uw voldoening zal groot zijn als u als sponsor/vriend een bijdrage levert aan de Samenloop voor Hoop de Liemers 2018!

Marieke Jansen

Ambassadeur

In de zomer van 2016 nodigde Iris me uit als erelid bij de 1e SLVH de Liemers.
Als oncologieverpleegkundige was het een enorme omslag voor mij, om nu als patiënt deel te nemen, maar het was een fantastische ervaring! Na deze ervaring, wil ik nu heel graag aan de andere kant staan, als vrijwilligster van de SLVH. Omdat mijn gezondheid instabiel is, is Ed mijn maatje.

Ed Ooms

Ambassadeur

Ik ben Ed Ooms. Toen ik de oproep van Marieke zag, waarin zij vroeg om iemand die haar wil komen helpen bij de organisatie van de activiteiten voor de eregasten hoefde ik niet lang na te denken.
In mijn directe omgeving heb ik vaak genoeg gezien wat voor een enorme rotziekte dit is. Ik ben blij dat ik kan helpen bij het organiseren van een dag waarop de eregasten in de watten worden gelegd.

Marcel Timmerman

Ambassadeur

Marcel zorgt er voor dat er tijdens de SamenLoop voor Hoop een hapje en drankje te koop is. 

Chris van de Ven

Ambassadeur

SamenLopen voor hoop

Ieder heeft zijn eigen verhaal bij kanker. Een ziekte die in je directe omgeving dodelijke slachtoffers heeft geëist. Het was mijn moeder die op 85 jarige leeftijd, nuchter maar ook aangedaan, constateerde dat ze bijna 50 jaar weduwe was. ‘Dat is geen leuk jubileum’ voegde ze er droogjes aan toe.

Mijn vader stierf in 1960 toen ze, als zwangere vrouw van 36 met al drie kleine kinderen, alleen achterbleef. Ze is nooit hertrouwd, heeft het verlies nooit verwerkt. In twaalf weken had maagkanker van een gezonde slager uit Brabant een herinnering gemaakt.

Een zwager, een paar dierbare collega’s, een buurman…

Tegenover deze sterfgevallen staat ook een langere rij van mensen die deze strijd ‘gewonnen’ hebben. Met hulp, veel hulp uit de medische hoek, is kanker, vandaag de dag een diagnose die niet meer automatisch de dood betekent. Door veel onderzoek en vasthoudendheid komen we steeds meer in de goede richting en kunnen we wellicht de meeste vormen het hoofd gaan bieden. Daarvoor is geld nodig. SamenLoop voor Hoop zorgt daar mede voor. Dat het ook uiting geeft aan solidariteit is een extra winstpunt… en Samen Lopen voor Hoop is ook gewoon leuk!!!

Mijn moeder kreeg een paar maanden voor ‘haar jubileum’, een fatale hersenbloeding.

Ik vind het een eer ambassadeur van de SamenLoop voor Hoop de Liemers te mogen zijn.

Marjolein Berendsen

Ambassadeur

De reden dat ik ambassadeur ben van de SamenLoop voor Hoop de Liemers is omdat het een prachtig event is waarmee we op een verbindende manier samen geld kunnen ophalen voor het KWF. Net als veel andere mensen heb ik ook van dichtbij de ziekte kanker meegemaakt in mijn omgeving, zowel vanuit de begeleiding vanuit mijn praktijk als in mijn privésituatie.

2 jaar geleden heb ik met het team van ZoMa Opleidingen voor het eerst meegedaan met de SamenLoop voor Hoop, in de vorm van een behandelteam. We stonden met zo'n 25 afgestudeerde Holistisch Therapeuten vanuit ZoMa Opleidingen om (Reiki en energetische) behandelingen en coachings te geven. Al het geld wat we hebben opgehaald, ging naar het KWF. Het is een geweldig mooi evenement waar ik enorm door geraakt ben. De verbinding, liefde, samenhorigheid, een lach en een traan, samen kunnen delen heeft enorm indruk gemaakt. Dit jaar staan we met ZoMa Opleidingen uiteraard weer met een groot behandelteam én ook voor het eerst met een loopteam, waar ook zo'n 25 lopers mee zullen doen. 
We hebben er ontzettend veel zin in! Ik hoop je daar te ontmoeten.

Marjolein Berendsen is de directeur van ZoMa Opleidingen. ZoMa Opleidingen bestaat uit een team van 7 trainers en een officemanager, verdeeld over 3 locaties; Westervoort, Amersfoort en Zwolle. ZoMa Opleidingen verzorgt de 2 jarige HBO opleiding tot Holistisch therapeut, de 1jarige HBO opleiding tot Reiki trainer, Reiki cursussen en diverse bij- en nascholingen. Voor meer informatie: www.zoma-opleidingen.nl

Rik de Lange

Ambassadeur

Rik de Lange is burgemeester van Gemeente Duiven.

Hans Breunissen

Ambassadeur

Hans Breunissen is Wethouder van de Gemeente Westervoort

Miriam Kemmetter

Ambassadeur

Als oedeem- en oncologiefysiotherapeute, bij de Romei Therapie en Training in Zevenaar, heb ik in de praktijk dagelijks contact met kankerpatiënten en zie wat kanker en de behandelingen voor effect kan hebben op de patiënt en hun naasten.

De 'SamenLoop voor Hoop' is een mooie manier om samen stil te staan bij kanker. En om te benadrukken dat bewegen essentieel is tijdens de verschillende fases van kanker. Zo kunnen we er samen een steentje aan bijdragen.

Het is gelukt

De pagina wordt opnieuw geladen met de nieuwe lijst.

x

Nieuw team aanmaken

Kies een unieke teamnaam. Deze teamnaam bestaat al of is niet toegestaan.

Weet u het zeker?

Met deze actie verandert u de status van een of meerdere teamleden.

Oeps. Er ging iets mis!

Probeer het opnieuw. De pagina wordt opnieuw geladen.

x

Wijzigen
Gegevens
Het veld "Voornaam" is niet ingevuld
Het veld "Achternaam" is niet ingevuld
Het veld "Straat" is niet ingevuld
Het veld "Huisnummer" is niet ingevuld
Het veld "Postcode" is niet ingevuld
Het veld "Plaats" is niet ingevuld
Het veld "Geboortedatum" is niet ingevuld
Het veld "Telefoonnummer" is niet of niet goed ingevuld, max 10 cijfers
Het veld "E-mailadres" is niet ingevuld
Het opslaan van de wijzigingen is mislukt, probeer het later nog een keer